maandag 21 mei 2012

Zegeningen


Ik was op bezoek, en daar stond de ark des verbonds in het klein. Ik wilde graag een kijkje binnenin maken om te zien of de wet daar in lag. Tot mijn verbazing niet, maar wel iets rijkers: zegeningen! 

7 zegeningen die naar u ten gevolge van uw aanbod naar de Heer zullen komen:  

1. U zult het dubbele deel ontvangen!
2.U zult meer dan overvloedig ontvangen!
3.God zal dat wat werd gestolen herstellen!  
4.God zal wonderen toedelen!
5.Gods aanwezigheid zal met u zijn! 
6.God zal Zijn Geest op Zijn zonen en dochters uitstorten!
7.U zult een geest van bevrijding ontvangen! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7 blessings that will come to you as a result of your offering to the Lord:

1.You will receive a double portion! 
2.You will receive overflow!
3.God will restore what was stolen!
4.God will deal wondrously!
5.God's divine precense will be with you!
6.God will pour out His Spirit on His sons and doughters!
7.You will receive a spirit of deliverance!                                                                                            1 opmerking: