zaterdag 24 november 2012

Met Christus gekruisigd....

Soms krijg ik zomaar een idee, en dat is ook nu. Terwijl ik mijn bijbel in de hand heb, denk ik aan wat de Here Jezus voor mij heeft gedaan. Ik wordt op dit moment zo gewaar dat Hij, Christus, voor mij is gestorven. Maar daar is het niet bij gebleven. Hij verlangt Zijn leven met mij te delen. De woorden uit Gal. 2 komen in mijn gedachten. Ik ben met Christus gestorven en opgestaan. Ik leef en beweeg door Hem. En wat het allermooiste is; Hij introduceert mij bij de Vader. Anders gezegd: Hij wil dat ik de Vader leer kennen. Ik ben Gods dochter, verlost, vrij!!!!

Gal.2:20:" Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven."(NBG)
x-x-x-x-
 Gal.2:20:"ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven."(NBV)
xxxxxxx
Rom.8:1,2:"  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods."
+++
Rom.8:15,16:"  Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn."
########
Meer lezen? 
KLIK HIER voor meer info en gratis download.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten