vrijdag 28 december 2012

Who cares? (2)

Ik kreeg onlangs deze video te zien. 
Een visioen van een godsman. 
Het heeft mij enorm geraakt. 
Lees niet verder en 
bekijk eerst 
de beelden van de video, door 

Het is een zeer schokkend verhaal!..........


 

Het beeld laat het volgende zien 
wat als volgt wordt uitgesproken: 
"Ik zag een donkere, stormachtige oceaan. 
In die oceaan meende ik ontelbare drenkelingen te zien. 
 Ik zag uit deze donkere woeste oceaan 
een machtige rots oprijzen met 
een top die hoog uitstak boven de zwarte wolken.  
 Rondom de voet van deze rots zag ik een uitgestrekt platform.   
Ik zag met grote vreugde dat een aantal drenkelingen 
uit de woeste oceaan op dat platform klom en   
dat enigen van hen bezig waren 
anderen te helpen om ook in veiligheid te komen.XXXXXXXX


De mensen op het platform  zijn  
op verschillende manieren bezig, o.a 
met handel drijven, 
eten en drinken, 
godsdienst bedrijven en discusieëeren, 
vrije tijd, enz.   
Wat me het meest verwonderde: 
Er waren mensen die door God geroepen waren,
die Zijn stem hadden gehoord en 
voelden dat ze er gehoor aan moesten geven.


XXXXXXXX


Ze worden zo in beslag genomen 
door hun handel en beroep, 
door geld en pleziertjes, 
hun gezin en hun kennissenkring, 
dat ze niet luisterden naar de roepstem van de Redder. 
Deze mensen bleven roepen en 
bidden dat Hij hèn moest helpen, 
om hen gelukkiger te maken, 
enz. , enz., enz....... XXXXXXXX


Ze zijn zozeer met zichzelf bezig 
dat ze niet in de gaten hebben 
dat zoveel mensen omkomen en 
dat Jezus wél in de zee is om te redden. 
Hij roept: 
"Kom tot Mij! Kom en help Mij!"

XXXXXXXXWordt vervolgd!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten